Børne- og Ungesamtaler

Samtaler med børn og unge

Som udgangspunkt har børn og unge ofte brug for, at deres forældre deltager i terapien, så forældrene kan hjælpe med at "bære" på barnets/den unges bekymringer, eller hvad der måtte bæres på. - Men der kan være forhold der gør, at det er mere hjælpsomt at samtalerne foregår uden forældrene.

Unge over og under 18 år

Er du som ung i gang med din løsrivelsesproces fra dine forældre, kan det være nødvendigt at have samtaler alene, for at have dit eget private "rum" til emner du ønsker at have for dig selv. Det kan også være, at du som ung oplever så store konflikter med dine forældre, at det føles helt udelukket at deltage sammen med dine forældre. 

Mange unge kan slås med problemer med kærester, venner, veninder, forældre, skole/uddannelse, ensomhed, tristhed, spisning, seksualitet, følelser der fylder for meget, eller er for overvældende, eller noget andet. Nogle kan også have belastende tanker om ikke at ville leve mere. Måske du kan genkende noget af ovenstående. 

Måske har du et ønske om at få hjælp til at få det bedre. Et samtaleforløb kan være en mulighed. Du forpligter dig aldrig til mere end én samtale ad gangen. Nogle unge kommer et par gange, andre gennem længere tid. 

Dine forældre inddrages når og hvis det er relevant, og efter aftale med dig. 

Hvis du som ung oplever, at det er svært at bo under samme tag med dine forældre, og I alle ønsker at arbejde med det, kan familieterapi være en løsning. Igen forpligter du dig ikke til mere end én samtale ad gangen. 

Børnene

 

Det kan være nødvendigt at tale med børnene alene, hvis det er svært i familieterapien at hjælpe til med at udfolde hvad der bekymrer eller belaster barnet. Her kan det være hjælpsomt, at jeg taler alene med barnet i første omgang. Nogle gange over et forløb. Her inddrages forældrene altid når det skønnes relevant. 

Når både børn/unge og forældre deltager i samtalen

 

Her vil jeg som udgangspunkt være "på børnenes side", forstået på den måde, at jeg tilstræber at forstå og mærke, hvad det er der frustrerer jeres barn, og således hjælpe til med at formidle det til jer forældre. Jeg ønsker at hjælpe jer forældre til bedre at forstå jeres barn, samtidig med at jeg giver direkte støtte til jeres barn i samtalen. Det er en nænsom proces, hvor tryghed er vigtig for at tale om vanskelige emner. 

Jeg taler med jeres barn og jer forældre sammen, fx skiftevis, så I enten lytter eller er i dialog med mig under samtalen. 

Jeg vil hjælpe jeres barn med at udtrykke sig om oplevelser, meninger og erfaringer på en måde, så I forældre kan få en ny og mere nuanceret viden fra og om jeres barn. 

Som forældre kan I få hjælp til at komme med jeres oplevelser som er relevant for jeres barn, så det kan forstå hvad der sker, og ikke mindst forstå jeres handlinger, intentioner og ansvar. 

Jeg bringer min erfaring som familieterapeut, samt erfaring med børn og unge, ind i samtalerne, med holdninger, indsigt og perspektiver på det der sker, lige præcis i jeres familie, mellem jer.

Når jeg taler med børn og unge under 18 år, indhenter jeg forinden samtykkeerklæring fra forældre ift. tilladelse til at tale med dem alene.