Familieterapi

Samtaler der kan inddrage hele familien

 

Konflikter i familien er en naturlig del af livet. Nogle gange kan konflikterne være så store, at I ønsker hjælp til at få vendt den dårlige stemning og de evige kampe. I familieterapi deltager hele familien, men hvis der er ønsker for andet, som giver mere mening for jer, er det også muligt. 

Familieterapi har fokus på at skabe eller genskabe kærlige og trygge relationer i jeres familie, at alle i familien føler sig set, hørt og forstået, og at de voksne bliver gode til at samarbejde og "stå på den fælles forældreplatform" - så I som forældre får mulighed for dels at forstå, men også får redskaber til, at møde jeres barn/børn med dét der er brug for. 

I arbejdet med familier sætter jeg fokus på at stå på den fælles forældreplatform med jer forældre. Sammen kan vi være nysgerrige på, hvilke udfordringer og eventuelle bekymringer der måtte være omkring jeres barn og jeres forældrerolle, og finde løsninger sammen.

Familieterapien består af samtaler, og evt. aktiviteter, afhængig af børnenes alder. Vi arbejder med konkrete problemstillinger fra jeres hverdag, hvor I vil få redskaber med hjem, som I kan øve jer på. 

Vi evaluerer løbende for at sikre, at I får det bedste forløb, som giver mening for netop jeres familie.

 

Samtalerne i familieterapi varer mellem 1-1 1/2 time, afhængig af problematik og børnenes alder. 


 

Familieterapi for hvem?

 

Familieterapi er eksempelvis for dig som enlig forælder og dit/dine børn, I kan komme som sammenbragt familie, som skilte der ønsker et godt samarbejde fremadrettet, eller som samboende forældre og jeres barn/børn. Eller måske en helt anden konstellation?

Min erfaring er, at de enkelte medlemmer i en familie ofte kan have svært ved, eller er uvante med, at se tingene fra de andres perspektiv; at anerkende de forskellige meninger og følelser i familien, som lige gyldige.

Som familieterapeut vil jeg hjælpe jer med, at få øje på dét der trigger konflikterne, og som får jer til at sige noget eller reagere på måder, der får konfliktniveauet til at stige. Vi vil sammen undersøge hvilke emotioner/følelser der ligger bag handlingerne, for der er altid gode grunde til, at vi, både børn og voksne, reagerer som vi gør. Med andre ord arbejder vi på at komme bag om symptomerne, og sætte ord på, og finde en løsning, som I er tilfredse med. - Fokus vil være både på børnene og de voksne, og jeres indbyrdes relation. 


 

Eksempler på hvad familier kan slås med, og derfor vælger familieterapi:

 • Det kan være, at I som forældre for tiden føler jer magtesløse, ift. hvad I skal stille op for at løse konflikterne i familien, eller hvordan I kan hjælpe jeres barn med at trives bedre. Det kan være, at det er svært som forældre at forstå jeres barn 

 • Det kan være, at jeres barn har særlige behov, måske fået en diagnose der særligt udfordrer jer i forældrerollen

 • Nogle forældre har en psykisk lidelse, der giver udfordringer i familien. Måske ved I ikke hvordan I kan tale om det. Børnene er ofte mere påvirket af det, end man lige tror

 • Det kan være, at I som forældre har brug for at få styrket forældrerollen, så det er jer der bestemmer, og i mindre grad børnene. Måske føler I, at det er en udfordring at turde sætte jeres egne grænser overfor børnene

 • Måske er I meget uenige om opdragelsen, hvad enten I er samboende eller skilt. Som enlig forælder oplever du måske, at det er uoverskueligt at være i forældrerollen, og børnene er ved at overtage “magten”

 • Det kan være jeres børn er blevet voksne, og der er "knuder" i jeres indbyrdes relation, som I ønsker opløst

 • Eller noget helt andet. I skal være velkomne med dét der udfordrer jer
   

Børnene er ofte bærere af symptomer på noget, der ikke er som det skal være i familien

 

Børn og unge er følsomme og har fine radere, og opfanger de stemninger og dynamikker, der er i en familie. På den måde er de ofte bærere af symptomer på, hvad der sker i familien. Måske kan I genkende noget af nedenstående. Det kan selvfølgelig også handle om noget helt andet. 

For børn og unge kan det vise sig som:

 • at de ikke fungerer i børnehaven eller skolen, at der er mange konflikter

 • at der er mange vredesudbrud der "kommer ud af det blå"

 • at de isolerer sig, og det er svært som forældre at få en ordentlig kontakt eller samtale i gang

 • at de ofte har ondt i maven eller hovedet

 • at de har problemer med at koncentrere sig

 • at de er urolige

 • at de virker triste

 • at der er al for mange konflikter og skænderier søskende imellem

 • at de gør hvad der passer dem

 • at de har selvskadende adfærd såsom spiseforstyrrelse eller cutting

 • eller noget andet