Individuel psykoterapi

I individuel psykoterapi arbejder du som klient og jeg som terapeut alene sammen

Mange vælger terapi fordi der er et ønske om forandring, et ønske om at finde nye måder at leve på. Nogle af de nuværende måder skaber måske mange følelsesmæssige spændinger og konflikter, som ikke længere er til at leve med eller udholde.

 

Som udgangspunkt hjælper jeg dig til at blive så klar som muligt på, hvilken problematik du ønsker at arbejde med. Det kan være du er udfordret på dit arbejde eller i dit privatliv. - Selve arbejdet gøres i et tempo der passer til dig og, med den parathed du har lige nu. Jeg har ansvaret for selve metoden.

 

Vi arbejder sammen om at udforske og udfolde de dybeste potentialer der er til stede, for at skabe den positive udvikling og ændring der ønskes. Dette i overensstemmelse med de ressourcer og begrænsninger du har.

Min tilgang er anerkendende og spejlende, og jeg er optaget af at skabe et nærvær, hvor du bliver så tryg som mulig, så du kan folde de sider eller lag ud, der er sårbare hos dig, og derfra få adgang til de længsler og ønsker der måtte være. - At skabe forandring i en nænsom proces.

Måske du kan genkende noget af nedenstående, og måske ikke. Uanset hvad er der intet, der er for småt eller for stort at arbejde med. Du er velkommen med præcis dét der fylder, og du ønsker hjælp til.

Her er nogle eksempler på hvad andre har arbejdet med i den individuelle terapi hos mig:

 • Følelsesmæssige problemer eller tilknytning i en relation. Det kan være til en ven, veninde, partner, børn, søskende, forældre eller kollega/chef

 • Oplevelsen af, at nærhed til et andet menneske er svært 

 • At kunne sætte sunde grænser for sig selv og andre - at kunne sige nej

 • Det svære i at takle eller mærke følelser som fx sorg, vrede, glæde, seksualitet

 • At forstå egne reaktioner

 • Følelsen af tristhed der tynger for meget

 • Ensomhedsfølelse

 • Eksistentielle kriser - fx hvordan mening i livet skabes, så det leves og mærkes

 • Problemer i forhold til mad (spiser for meget eller alt for lidt)

 • Stresssymptomer der belaster

 • Selvskade når følelserne er for svære at rumme, eller styrer det hele

 • Senfølger efter omsorgssvigt

 • Det svære i at finde din rolle eller plads sammen med andre mennesker

 • Eller noget andet