Jeg tilbyder

FAMILIETERAPI

Jeg tilbyder

Familieterapi

Konflikter i familien er en naturlig del af livet. Nogle gange kan konflikterne være så store, at I ønsker hjælp til at få vendt den dårlige stemning, og de evige kampe. Som udgangspunkt deltager hele familien, men hvis der er ønsker for noget andet, som giver mere mening for jer, er det også muligt. 

Læs mere her.

Parterapi

Parterapi handler om at skabe kontakt og trygge bånd mellem konfliktramte par, eller par, hvor der er blevet for stille. I er måske begyndt at leve hver jeres liv. 

Læs mere her.

Individuel psykoterapi

Her arbejder du som klient og jeg som terapeut alene sammen. 

Du har her mulighed for at opnå større opmærksomhed på dig selv, med koncentreret fordybelse i dine problemområder. Derudover undersøger og fokuserer vi på dine muligheder for at udvikle dig, i overensstemmelse med de ressourcer og begrænsninger du har. 

Processen er tilpasset dit tempo.

Læs mere her.

Børne- og Ungesamtaler

Som udgangspunkt har børn og unge ofte brug for, at forældrene deltager i terapien, så forældrene kan hjælpe med at "bære" barnets/den unges bekymringer, eller hvad der er brug for støtte til. - Der kan dog være forhold der gør, at det er mere hjælpsomt, at samtalerne foregår uden forældrene. Det er noget vi sammen finder ud af. 

Læs mere her.

Opvækst med forældres (omsorgspersoners) misbrug

Der er i dag stor viden om konsekvenserne for børns opvækst med forældres misbrug. 

Er du ung og har en forælder der eksempelvis har drukket for meget (eller stadig gør det), eller er du forælder til et barn, hvor den anden forælder eksempelvis drikker, eller har drukket, kan dette behandlingstilbud være relevant.

 

Er du voksen, uanset alder, og opvokset med forældres misbrug, kender du måske til senfølger derfra og ønsker hjælp til at komme videre.

Læs mere her.