Om mig

Personligt

 

I mit arbejde er jeg optaget af at skabe en meningsfuld proces, i et nænsomt og tilpasset tempo for dem jeg arbejder sammen med. Fokus er kontakt til følelser og kropslige sansninger/tilstande, hvorfra der i større grad kan tages gode beslutninger og valg for sig selv. - At være med i processen hvor et par engagerer sig i hinanden igen, giver respons til hinanden og oplever samhørighedsfølelse og betydningsfuldhed, kan være meget rørende. - Når der i den individuelle samtale opnås en dybere kontakt med de sårbare steder indeni, kontakt til de gode ressourcer og større selvindsigt, bliver der mere plads til at rumme det hele på godt og ondt. - Når børn og unges "stemmer" høres og forstås af forældrene, og bliver mødt på deres behov, styrkes forældrerollen og børnene finder mere ro.  - Som den ro og dét håb der opstår når konfliktniveauet i en familie sænkes, og alle i familien, i større grad, føler sig både set, hørt og forstået af hinanden.

Jeg har haft egen praksis de sidste 21 år. Jeg startede med at praktisere individuel terapi og gruppeterapi, og senere var det familieterapien jeg blev optaget af, og fik integreret. Parterapi har jeg praktiseret i mange år, og i disse år fordyber jeg mig specifikt i den Emotionsfokuserede Parterapi (EFT). - Mit erfaringsgrundlag er derfor bredt, og baggrunden for de forskellige ydelser jeg tilbyder. 

Privat er jeg gift, og vi har sammen to voksne børn. 

Uddannelse

 • Efteruddannelse i Relationel Biologisk Traumeterapi hos psykolog Ulla Rung Weeke,
  påbegyndt i april 2021

 • Efteruddannelse i Emotionsfokuseret Parterapi (EFT) hos psykolog Jette Simon i 2020.
  Jeg modtager regelmæssigt supervision hos supervisor Dicte Susse Pedersen,
  både individuelt og i gruppe

 • Familieterapeut fra den Sociale højskole i København i 2009 (diplomuddannelse)

 • Uddannet gestalt-psykoterapeut fra Gestaltterapeutisk Institut i København i 2000.
  4-årig uddannelse med speciale i gruppe- og individuel terapi

 • Uddannet sygeplejerske i 1989

Herudover opdaterer jeg mig regelmæssigt med diverse relevante kurser, af kortere
eller længere varighed.

Erfaring

 • De første 10 år som sygeplejerske arbejdede jeg på forskellige afdelinger og hospitaler

 • Herefter et år i voksenpsykiatrien i Hillerød

 • Efterfølgende gennem 15 år har jeg været tilknyttet Børne- og Ungdomspsykiatrien i Hillerød, hvor jeg har arbejdet i forskellige kontekster, og har tilegnet mig kompetencer ift. observation/undersøgelse og udredning, samt behandling af komplekse problemstillinger. - I flere år var jeg ansat i Gruppe- og Familiebehandlings-teamet, som udover udredning varetog familieterapi. Som led i familieterapien kunne den unge eller en forælder sideløbende tilbydes et individuelt psykoterapeutisk forløb. Desuden parsamtaler til styrkelse af forældrerollen. Psykoedukation var en del af behandlingen (læren om de forskellige psykiske sygdomme)

 • Jeg har været ansat ved afsnit for spiseforstyrrelser i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Hillerød, hvor jeg varetog individuelle behandlingsforløb samt familie-samtaleforløb

 • Jeg har været ansat hos en praktiserende læge, hvor jeg varetog individuelle psykoterapeutiske samtaleforløb

 • Gruppeerfaring: I Børne- og Ungdomspsykiatrien har jeg tilegnet mig stor erfaring med grupper gennem årene, både børne- og ungegrupper. Ligeledes forældregrupper til styrkelse af forældrerollen, og flerfamilieterapi med enlige forældre og deres barn. I egen praksis har jeg erfaring med gruppeterapi for voksne

 • Jeg har været ansat som familieterapeut i et familiehus i en kommune. Jeg var en del af et team der varetog komplekse familieterapeutiske opgaver, inklusiv parterapeutiske opgaver

______________________

 • Jeg har haft egen praksis siden 2001 med erfaring i Familie- og Parterapi samt Børne- og Ungesamtaler. Derudover individuel- og gruppeterapi

 • I egen praksis tilbyder jeg ligeledes familiebehandling til børn og unge, der er opvokset med forældres misbrug (eller overforbrug), samt individuelle forløb til unge. Voksne med senfølger efter opvækst med forældres misbrug er også en del af tilbuddene og erfaringsgrundlaget

 • Ved siden af min egen praksis er jeg pt. ansat nogle timer om ugen som Børne-Ungebehandler i Ung Revers/Fonden Novavi, foranstaltet af Socialstyrelsen. Her tilbydes behandling til børn og unge (0-24 år) opvokset med forældres misbrug. Behandlingen varetages for børnenes vedkommende via familiebehandlingsforløb, og for de unges vedkommende via individuelle samtaleforløb samt gruppeforløb  

Portræt.jpg