Opvækst med forældres misbrug (alkohol og stoffer)

Terapi for børn og unge samt voksne 

Ung Revers i Fonden Novavi tilbyder gratis behandling flere steder (fx i Helsingør) for børn og unge i alderen 0-24 år, der er opvokset med forældres misbrug. Her er jeg ansat nogle timer om ugen. Du kan læse mere om Ung Revers her

Misbrug er alle former for rusmidler dvs alkohol og stoffer.

Ønskes der et behandlingsforløb hos mig i min egen praksis, er dette også en mulighed. - Er du ung eller voksen, eller forælder til et barn, hvor den anden forælder drikker eller har drukket, er nedenstående behandlingstilbud måske relevant for dig/jer.

Der er i dag stor viden om konsekvenserne for børn, hvis opvækst er/har været præget af forældres misbrug. Behandlingstilbuddet er derfor målrettet de temaer de fleste oplever i en familie med rusmidler. Det er målrettet de følelsesmæssige konsekvenser der kan være, med fokus på børnenes eller de unges rusoplevelser, overlevelsesstrategier, vold/krænkelser og fremadrettede udviklingsproces.
 

Behandlingstilgange:

  • For børnene (0-15 år) oftest via familiebehandlingsforløb, hvor det primært er dén forælder, der ikke har drukket, der deltager

  • For de unge (16 år og opefter) er det ofte via individuelle samtaleforløb (dog kan det sagtens være bedre med Familiesamtaler selvom man er blevet 16 år eller mere). Forløbene er tematiseret med temaer som fx at kunne identificere "fulde far" og "far", og hermed lære at skelne mellem den far de holder af, og den far der var fuld, og som man kan være vred på, og ikke bryde sig om. - For mange kan det opleves rart med temaer, idet der måske ikke er ord for de indre fornemmelser og oplevelser man har haft


 

Senfølger ved opvækst i familie med misbrug

Er du voksen nu, uanset din alder, er det muligt at arbejde med de senfølger, der er forbundet med de omsorgssvigt der følger med, når en eller begge forældre har drukket for meget. 

Mange voksne oplever senfølger som at have problemer i nære relationer, have følelsesmæssige udfordringer, samt udfordringer når de selv bliver forældre m.m.

Her får du mulighed for, gennem bestemte temaer, at arbejde med de traumer der har sat sig.

 

Der er ikke noget, der hverken er for småt eller for stort til, at du er velkommen til at henvende dig. Det er altid relevant, når en eller begge forældre har taget rusmidler, uanset hvor stort overforbruget eller misbruget har været.